Khởi tạo và điều chỉnh dự liệu SPSS AMOS

Dịch vụ chạy số liệu SPSS nhanh nhất

Tieu Manh
Tieu Manh
8 Tháng Tư, 2020

Chúng tôi nhận hỗ trợ SPSS trong thời gian nhanh nhất 12-48h

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Nhập liệu, mã hóa từ bảng data thô hoặc phiếu thô
Chạy phần mềm SPSS- Amos ra các kết quả theo yêu cầu, phục vụ người nghiên cứu
Phân tích số liệu theo đề cương
Điều chỉnh số liệu theo ý tưởng của nhà nghiên cứu
Tạo bảng số liệu demo dựa trên kết quả có sẵn
Hỗ trợ phân tích, báo cáo

Data 68 thực hiện hỗ trợ xử lý số liệu trên SPSS với các gói dịch vụ hỗ trợ luận văn, bài tập như sau

  • Thu thập số liệu theo yêu cầu
  • Nhập liệu
  • Phân tích
  • Thống kê mô tả, Cronback Alpha, EFA, Hồi quy
  • Kiểm định
  • Điều chỉnh số liệu theo yêu cầu
  • Tạo bảng số liệu theo yêu cầu- không quá chặt chẽ
  • Tạo bảng số liệu theo kết quả có sãn

Để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất, vui lòng gửi toàn bộ số liệu, yêu cầu, đề cương,… về email của chúng tôi.
Qua xem xét thực tế chúng tôi mới có khả năng đưa ra đề xuất hợp lý nhất về hướng giải quyết, thời gian, kinh phí,… cho các bạn.
Mọi trao đổi qua điện thoại trước khi chúng tôi nhận email đều chỉ mang tính chất tham khảo

Tieu Manh
Chạy SPSS luận vănDịch vụ SPSS

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *