Khởi tạo và điều chỉnh dự liệu SPSS AMOS

Dịch vụ sửa số liệu SPSS, Amos

Tieu Manh
Tieu Manh
18 Tháng Hai, 2020

Xin chào!

Nếu các bạn gặp vấn đề về dữ liệu và cần chỉnh sửa để có một kết quả dễ nhìn, dễ viết thì các bạn hãy yên tấm!

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa số liệu SPSS uy tín

Các vấn đề sau sẽ được chúng tôi hỗ trợ:

 1. Sửa số lượng, tỷ lệ các biến trong thống kê mô tả
 2. Tăng giảm trung bình, phương sai
 3. Điều chỉnh hệ số cronbach alpha
 4. Gộp, tách các biến khi chạy phân tích nhân tố EFA
 5. Loại bỏ các biến theo yêu cầu
 6. Điều chỉnh dấu của các hệ số tương quan, hệ số hồi quy
 7. Điều chỉnh thứ tự hệ số hồi quy
 8. Nâng cao các hệ số xác định mô hình (model fit): r^2, rmsea, cmin/df, cfi,….
 9. Loại bỏ các khuyết tật mô hình: Đa cộng tuyến, phương sai phần dư thay đổi,….
 10. Điều chỉnh hỗ hợp để các kiểm định có ý nghĩa/ cho kết quả nhưu ý: T-Test, Anova
 11. Khởi tạo số liệu để chạy ra kết quả sát nhất với kết quả cho trước

Xem thêm: Thiết kế, xây dựng bộ số liệu SPSS theo yêu cầu

 

Tieu Manh
Dịch vụ SPSSSố liệu SPSS đẹp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *