Khởi tạo và điều chỉnh dự liệu SPSS AMOS

Giới thiệu dịch vụ SPSS 68

Xin chào!

Sau 2 năm hợp tác với nhau giữa LUẬN VĂN 68 tại địa chỉ www.luanvan68.com và Dịch vụ phân tích SPSS AMOS toàn quốc tại dichvuspss2@gmail.com, những ngày đầu năm 2020 2 team quyết định về chung 1 nhà với thông tin liên hệ chung như sau

Hotline: 083 5070 234 (Zalo)

Email (2 địa chỉ đều được): dataluanvan68@gmail.com hoặc dichvuspss2@gmail.com

Facebook chính thức: https://www.facebook.com/dichvuspss2/

Hiện tại team tập trung hỗ trợ phân tích dữ liệu (không hỗ trợ viết luận)- sử dụng nền tảng website của Luận Văn 68 và Facebook của dichvuspss2.

Hi vọng sự nỗ lự hợp tác này sẽ đáp ứng được sự tin tưởng của các bạn!

Trân trọng